Pani Dr. Libuse Chytra, D-10551 Berlin, Tel. 0049 30 95617746

mluví česky a může vám pomoci. Informujte se prosím předem o anglické stránce o strofantinu co nejintenzivněji. V případě potřeby anglický textový překlad google.