Καλωσορίσατε στο Strophanthus e.V.

Βοήθεια στην καρδιά σας. Το φυσικό φάρμακο strofanthin, ή ouabain, όπως αποκαλείται συχνά στην αγγλική βιβλιογραφία, βοηθά μια πιεσμένη και άρρωστη καρδιά. Το σταθεροποιεί και μας κρατά σε φόρμα και υγεία. Είναι σκάνδαλο που η σύγχρονη ιατρική θα ξεχάσει αυτή την υπέροχη θεραπεία! Στόχος μας είναι η διατήρηση της στροφανθίνης για τις επόμενες γενιές.

Επιλέξτε τη γλώσσα σας:
Επιλέξτε το θέμα σας από το μενού:

Άλλα θέματα υγείας

Περαιτέρω θέματα υγείας μπορείτε να βρείτε στα παραπάνω δευτερεύοντες στοιχεία.

Σε μια τρέχουσα περίπτωση: Ο Δρ Knut Sroka έχει γράψει ένα έγγραφο σχετικά με την πιθανότητα αποκλεισμού του Covid 19 με στροφανοθίνη. Βλέπε σημείο 89 της βιβλιογραφίας.