Mirë se vini në Strophanthus e.V.

Ndihmoni zemrën tuaj. Ilaçi natyral strophanthin, ose ouabain, siç quhet shpesh në literaturën angleze, ndihmon një zemër të stresuar dhe të sëmurë. Ai e stabilizon atë dhe na mban në formë dhe të shëndetshëm. Është një skandal që mjekësia moderne do ta harrojë këtë kurë të mrekullueshme! Qëllimi ynë është të ruajmë strofantinën për brezat e ardhshëm.

Weitere Gesundheitsthemen

Weitere Gesundheitsthemen finden Sie in den Unterpunkten oben.

Aus aktuellem Anlass: Über die Möglichkeit, mit Strophanthin Covid 19 zu blockieren, hat Dr. Knut Sroka eine Arbeit verfasst. Siehe Literatur Punkt 89.